Gatunki żeliwa

Wytwarzamy żeliwa w gatunkach:

Żeliwo szare wg PN-EN 1561
 • EN-GJL 200
 • EN-GJL 250
 • EN-GJL 300
 • EN-GJL 350

W zakresie ciężarowym: 500 – 40.000 kg

Żeliwo szare jest popularnym materiałem stosowanym między innymi w przemyśle kolejowym, samochodowym i maszynowym, wykonuje się z niego na przykład korpusy maszyn czy bębny hamulcowe.

Do zalet żeliwa szarego zaliczyć można bardzo dobre własności odlewnicze, dobrą skrawalność i obrabialność. Cechuje się również zdolnością tłumienia drgań i stosunkowo niskim kosztem wytwarzania.

Relatywnie niska wytrzymałość i mała plastyczność żeliwa wraz ze słabą odpornością na ścieranie i korozję w ośrodkach chemicznych to podstawowe wady żeliwa szarego.

Żeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563
 • EN-GJS 400-18
 • EN-GJS 400-15
 • EN-GJS 400-12
 • EN-GJS 500-7
 • EN-GJS 600-3
 • EN-GJS 700-2

W zakresie ciężarowym: 500 – 30.000 kg

W porównaniu do żeliwa szarego, żeliwo sferoidalne charakteryzuje wyższa wytrzymałość i własności plastyczne jak również mniejsza skłonność do koncentracji naprężeń, lepsza lejność, wytrzymałość zmęczeniowa i odporność na wysokie ciśnienia.

Wadami żeliwa sferoidalnego są wyższe koszty produkcji, niska przewodność cieplna i skłonność no powstawania naprężeń własnych w odlewie.

Żeliwa stopowe specjalnego przeznaczenia:
 • Ni-hard,
 • Ni-resist,

W zakresie ciężarowym: 500 – 20.000 kg

Specjalne żeliwa stopowe to żeliwo, w których produkcji w celu modyfikacji właściwości fizycznych i chemicznych zastosowano różnego rodzaju dodatki, takie jak nikiel, chrom, miedź, krzem i wiele innych. W efekcie żeliwa takie mogą charakteryzować się na przykład wysoką żaroodpornością, odpornością na ścieranie czy działanie kwasów.

Oznaczenia żeliwa

EN jest oznaczeniem materiału znormalizowanego;

EN-GJL to żeliwo szare, EN-GJS – żeliwo sferoidalne;

G symbolizuje materiał odlewany, J – żeliwo.

Kolejna litera określa postać grafitu: S – grafit kulkowy, L – płatkowy.

Wartości liczbowe określają w megapaskalach (MPa) granicę plastyczności oraz wartość wydłużenia względnego (wartość procentowa).

Znaczenie grafitu w odlewie.

Postać i ilość zawartego w żeliwie grafitu istotnie wpływa na jego właściwości. Dzięki grafitowi żeliwo jest wytrzymalsze na zmęczenie, posiada lepsze właściwości ślizgowe, jest łatwiej skrawalne i zmniejsza się skurcz odlewniczy materiału. Jednak efektem zwiększonej ilości grafitu w żeliwie jest zmniejszenie jego wytrzymałości na rozciąganie. Żeliwo generalnie charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i wytrzymałością.