Historia

Początki odlewnictwa w Kuźni Raciborskiej sięgają XIX w. kiedy to przy istniejącej już walcowni wybudowano małą odlewnię żeliwa, w której odlewano tuleje do osi wozów i furmanek.
Właściwy rozwój odlewnictwa datuje się na lata po I wojnie światowej, kiedy to rozpoczęto wykonywanie odlewów żeliwnych dla górnictwa i maszyn rolniczych.

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił dalszy rozwój odlewni.

W latach 1945 – 1980 wybudowano: nawę magazynową, odlewnię Nr II, oczyszczalnię odlewów i magazyn modeli oraz suszarnię drewna.

W wyniku wyodrębnienia gospodarki odlewniczej ze struktur organizacyjnych Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. w dniu 01.02.1996 r. powstała Spółka pod nazwą Zespół Odlewni „RAFAMET”. 100% udziałowcem Spółki jest Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.

Największy rozwój Zespołu Odlewni nastąpił po usamodzielnieniu się Spółki.

W latach 2001 – 2009 zainstalowano: zautomatyzowaną linię do regeneracji mas formierskich, instalację odpylania zespołu krat wstrząsowych i żeliwiaków oraz piec indukcyjny OTTO JUNKER o wydajności 8 t/h

W 2006 dziennik “Puls Biznesu” przyznał Zespołowi Odlewni “RAFAMET” tytuł “GAZELA BIZNESU 2006” i tym samym potwierdził przynależność naszej firmy do elitarnego klubu dynamicznie rozwijających się firm.

gazela

W maju 2010, po spełnieniu wszystkich wymagań i procedur uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie produkcji odlewów.

We wrześniu 2014 r. uzyskaliśmy certyfikat zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami ISO9001:2008 i ISO14001:2004.

W listopadzie 2015 r. uruchomiono zmodernizowane stanowisko sferoidyzacji. Po zakończeniu inwestycji wzrostowi uległ maksymalny ciężar odlewów sferoidalnych jakie mogą zostać wyprodukowane z 10 do 30 t.

W czerwcu 2016 r. nazwa Spółki została zmieniona na ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.

Obecnie Spółka zatrudnia ponad 180 pracowników, jej roczne obroty przekraczają 30 mln PLN a udział wewnątrzwspólnotowy dostaw i eksportu w sprzedaży ogółem wynosi ponad 70% obrotów spółki.

Nasz podstawowy asortyment stanowią odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego dla przemysłu maszynowego, automotive, stoczniowego, energetycznego i górniczego.

 

historia

 

historia

 

historia